Mesto Tisovec oddelenie Kultúry a športu Vás pozývajú na jesennú párty

„Veselé tekvičky“

  • 30. októbra 2019
  • 16:00 – 18:00 hod. tvorivé dielne v spoločenskej sále MsKS
  • 18:00 hod. „tekvičkový“ sprievod námestím
  • vítané sú aj detičky v maskách
  • so sebou si prineste vlastné tekvičky na vyrezávanie, prípadne už vyrezané strašidielka