Viva Polhorica

Obec Pohronská Polhora v spolupráci s dievčenským speváckym súborom Cambiar La Música a ďalším aktívnymi dobrovoľníkmi v oblasti kultúry pripravujú podujatie Viva Polhorica, multižánrový festival na ktorom sa odprezentujú miestny mladí umelci a hostia v oblasti umenia. Do projektu sú zapojení amatérski divadelníci, umelci, hudobníci, spisovatelia, remeselníci, ktorí prezentujú svoju tvorbu.

Podstatou podujatia je predstaviť a  priblížiť  prácu umelcov, tak aby obyvatelia,  návštevníci obce či účastníci podujatia mohli priamo pri práci sledovať umelcov ako tvoria. Úlohou projektu je zároveň mať k dispozícii priestor pre vernisáž festivalu, priestor, kde budú vystavené diela, ktoré počas festivalu vznikajú a kde sa zároveň uskutoční aj literárny večer s hudobnými vstupmi. Ďalšou úlohou projektu je vytvoriť podmienky pre výtvarníkov, ktorí počas festivalu vytvárajú obrazy a prezentujú ako vzniká skica,  maľba, obraz .

Práve tento priestor, ktorý sa obec rozhodla v rámci Grantového programu upraviť pre podujatie Viva Polhorica, po ukončení festivalu slúži ako Klubovňa pre Dievčenský spevácky zbor Cambiar La Música, ako aj pre ďalšie aktívne skupiny mladých ľudí obce hlavne na skúšky zboru, nácvik vystúpení, či na spoločne trávenie drobných športovo voľnočasových aktivít, ako sú napr. šípky, pingpong a iné spoločenské hry.