Žiadateľ:

Názov projektu:

Výška podpory:

Voda v Panskom dvore v Jánošovke dlhé roky slúžila miestnym obyvateľom ako náhradný zdroj. V posledných rokoch bolo toto miesto zanedbané a voda netiekla, prívodné potrubie bolo poškodené. Teraz je toto miesto pekné, upravené a voda opäť tečie. Je to vďaka iniciatíve obyvateľov z Jánošovky – Ing. Jána Sitarčíka, Pavla Vozára, Vojtech Zachara, Jozefa Nezbedu a Ing. Miroslava Englera, ktorí sa zapojili do mikrograntového programu vyhláseného Mikroregiónom Muránska planina – „Šanca v našom mikroregióne“. Za pomoci finančného príspevku z mikroregiónu, ktorý však predstavoval len časť potrebných nákladov, opravili prívod vody, odtokový žľab, vybudovali lavičku a kôš na odpad a vytvorili tak príjemné miesto na posedenie a oddych.

Chceme touto cestou poďakovať p. Ing. Jánovi Sitarčíkovi ako aj ostatným iniciátorom tohto projektu a všetkým, ktorí sa na ňom podieľali.