Vybudovanie tržnice a úprava priestorov

Obec Muráň

Celková výška projektu: 41 990,00 €

Výška príspevku: 39 890,50 €

Obec Muráň sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okrese Revúca. Obec leží pri sútoku rieky Muráň a Dolinského potoka, na križovatke starodávnych ciest spájajúcich sever a juh Slovenska: Tisovec – Poprad a Rožňava – Revúca – Muráň. V obci sa nachádza jedna predajňa potravín s čiastočným predajom zmiešaného tovaru, čo je pre obec s viac ako 1200  obyvateľmi a rozvíjajúcim sa cestovným ruchom nedostačujúce. Naviac sa v obci nenachádzajú žiadne predajne s drogériou, textilom a odevmi, prípadne zamerané na predaj ovocia a zeleniny. Obec sa preto pred pár rokmi rozhodla vybudovať na časti námestia trhové priestory s tromi predajnými stolmi a pravidelne usporadúvať trhové dni. V súčasnosti je na časti námestia vybudované 3 štýlové drevené stánky. Táto časť je zabezpečená nevkusným kovovým a plechovým oplotením, ktoré neladí so štýlom námestia, pričom je lokalizované v priamom centre obce.

V rámci predkladaného projektu cez MAS sa tak zrealizovala úprava verejných priestorov námestia, čím sa rozšírila kapacita trhových miest o 8 nových predajných miest a vybudovaním sociálnych priestorov sa zabezpečili požadované hygienické podmienky, potrebné pre súčasnu aj novú prevádzku trhoviska. Zároveň sa skultúrnilo súčasné trhovisko vybudovaním štýlového oplotenia.