Z dažďa pod odkvap – to nikto nemá rád !

  • Prebudovanie kuchyne v Envirocentre Vydra na priestor pre zážitkové programy a tým rozšírenie ponuku cestovné ruchu.