Číslo projektu: 5/2016
Žiadateľ: VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra
Názov projektu: Kto hľadá, určite nájde!
Cieľ projektu: Rozšíriť portfólio informačných služieb pre návštevníkov obce a regiónu
Opatrenie stratégie: Opatrenie č. 3.5: Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry
Aktivita stratégie: Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva MP – ČH
Obsah projektu:
OZ VYDRA je mnoho rokov aktívna v rozvoji cestovného ruchu. Venujeme sa pravidelne aj práci s poskytovateľmi ubytovacích služieb. V minulosti sme prispeli rozvoju tohto segmentu CR v Čiernom Balogu najmä vzdelávaním, výmenou skúseností a nastavovaním štandardov. V počiatkoch sme priviedli do mnohých zariadení prvých klientov. Dnes je v obci cca 20 ubytovacích zariadení s kapacitou viac ako 200 lôžok. V súčasnosti nastal problém pre návštevníkov obce, ktorí neplánovane bez rezervácie ubytovania chcú zostať v Čiernom Balogu jednu alebo niekoľko nocí. VYDRA poskytuje informácie a kontakty na prevádzkovateľov služieb v TIKoch počas sezóny v rámci otváracích hodín, na webstránkach a v Envirocentre VYDRA. Problém je získať kontakty vo večerných hodinách. Vznikla potreba mať informačný kanál nezávislý na otváracích hodinách, prístupe k elektrickému prúdu alebo na mobilných aplikáciách. Problém vyrieši informačná tabuľa s potrebnými informáciami dostupná v ktorúkoľvek hodinu. Projekt zrealizujeme aj s pomocou dobrovoľníckej práce našich členov
Doba realizácie: od 20.7.2016 do 31.10.2016
Zodpovedná osoba: Michaela Heretová
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 750,00 € 125,00%
Požadovaný príspevok: 600,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 150,00 € 25,00%
Schválená výška príspevku: 400,00 € 66,67%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 80,00 € x

 

Informačný kanál nezávislý na otváracích hodinách – nová informačná tabuľa s potrebnými informáciami o možnosti ubytovania v Čiernom Balogu, dostupná v ktorúkoľvek hodinu