Názov projektu:              Vydrovská dolina – Oddych, poučenie a zábava v lone prírody

Predkladateľ:                 VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita

Výška podpory:              500,- €

Celkové náklady na projekt:  808,04 €

Výsledkom realizácie tohto projektu je nový kvalitný propagačný materiál o lákadlách Vydrovskej dolina v slovenskom a nemeckom jazyku. Materiál bude slúžiť na propagáciu Vydrovnskej doliny ako destinácie cestovného ruchu pre domácich a zahraničných turistov. Bude využívaný na rôznycvh propagačných akciách, výstavách , veľtrhoch, na ktorých sa bude región propagovať.