výroba presných strojov

TISWOOD s.r.o.

Celková výška projektu: 114 500,00 €

Výška príspevku: 62 975,00 €

Od roku 1998 v Tisovci drevené garniže vyrábala firma Interstil Slovakia.k.s., v r. 2013 po odchode jedného so spoločníkov pokračuje vo výrobe rodinná firma TISWOOD s.r.o. Spracováva bukové drevo z lokálnych zdrojov, od guľatiny až po finálny výrobok: drevené garniže. Trend v oblasti interiérového dizajnu prešiel majoritne na kovové garniže z hliníka a nerezu, v súčasnosti vyrábajú drevené garnižové a iné doplnky. Zamestnávajú 16 pracovníkov. Prevádzku realizujeme v prenajatých priestoroch v priemyselnej časti mesta Tisovec. Okrem výroby a predaja garniží sa venujú aj rezaniu a sušeniu bukových prírezov a predaju bukových sústružených komponentov.

V rámci projektu sa realizovalo obstaranie elektroiskrovej drátovej rezačky za účelom výroby nástrojov pre sústruženie drevených komponentov. Cieľom je v čo najkratšom možnom čase vyhotoviť nástroj a následne vyrobiť a dodať výrobok. Vyrobené nástroje sú určené majoritne pre vlastnú sústružňu drevených komponentov v Tisovci. Zavedením predmetnej technológie sa skráti výroba nástroja/nultej série z obvyklých 10 dní na 3 dni, čo umožní vyhovieť požiadavke zákazníkov a produktom obstáť v globálnej konkurencii.