Názov projektu:              Záchrana parného stroja – národnej kultúrnej pamiatky (1.etapa)

Predkladateľ:                 Obec Čierny Balog

Výška podpory:              500,- €

Celkové náklady na projekt: 600,00 €

Cieľom projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na premiestnenie parného stroja a jeho umiestnenie v areáli Čiernohronskej železničky, čo sa podarilo realizovať. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná a stroj by mal byť v ďalších etapách umiestnení ako statický exponát a súčasť ukážky technológie pary a Čiernobalockého „perpetuum mobile“ v areáli Ciernohronskej železnce, n.o.