Žiadateľ : Obec Muráň

Názov projektu : Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého

Stručný obsah projektu
Na základe projektu by sme chceli dať z časti zreštaurovať kultúrnu pamiatku, sochu sv. Jána Nepomuckého. Socha poznačená degradáciou poveternostnými vplyvmi sa následným oslabením štruktúry zrútila z podstavca a rozlomila sa na 9 rôznych častí. Celkový stav kameninovej plastiky je možné hodnotiť ako havarijný s potrebným komplexným reštaurovaním. Reštaurovaním budú navrátené výtvarné hodnoty umeleckého diela so zachovaním pôvodnej funkcie ako miestotvorného prvku námestia v Muráni.