Občianske združenie ZDaR ( Združenie detí a rodičov) vzniklo v roku 2008 za účelom organizovania kultúrnych a športových podujatí pre rodiny, mládež a deti. Od roku 2009 bolo našim hlavným cieľom vybudovať kultúrno- športový areál v našej obci Rimavská Píla a tým vytvoriť verejný priestor pre voľnočasové aktivity všetkých občanov.
Keďže na vybudovanie areálu naše občianske združenie nemalo dostatok financií, pokúsili sme sa uchádzať o finančné prostriedky z dostupných projektov a grantov. Môžeme skonštatovať, že za tieto dva roky sa nám podarilo získať spolu štyri granty. V minulom roku to boli dva granty. Ako prvý sme získali z Mikrograntového programu „ Šanca v našom Mikroregióne 2009“, kde sa nám podarilo vybudovať oddychovú zónu so stolmi, lavičkami a tiež vytvoriť deťom priestor na hranie. Druhý grant sme získali z programu „Šanca pre váš región“, ktorý nám bol poskytnutý z nadácie Konto Orange. Cez tento projekt sa nám podarilo vybudovať jedno univerzálne ihrisko, ktoré slúži na ľadový hokej, pozemný hokej a basketbal.

Kontakt:

ZDaR, združenie detí a rodičov

Partizánska 53, 980 61 Rimavská Píla

oz.zdar.rp@gmail.com

https://sites.google.com/site/ozzdarpila/