Od roku 2009 prostredníctvom tohto programu podporujeme drobné aktivity v území, ktoré napomáhajú rozvoju našich členov a prispievajú k zviditeľňovaniu územia. Po úspešnom zrealizovaní predchádzajúceho ročníka Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás aj v tomto roku výzvu, v rámci ktorej prerozdelí finančné prostriedky v sume 8 000,- €

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron dňa 4.5.2023 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, číslo výzvy: GP–P MPCH 2023/15/1. Svoje projektové zámery je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023 poštou, kuriérom alebo doručiť osobne do kancelárie Partnerstva MP-ČH.

Informácie o Grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ a príslušné formuláre (výzva, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa atď.) si môžete stiahnuť TU

„Cieľom Grantového programu je implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 2009 – 2014 realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.“