Dávame do pozornosti informáciu, že dňa 2.8.2023 nastala aktualizácia príloh 6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

Zmeny sa týkajú výziev:

6.1 + 6.3 – vymazané spôsoby overenia PPP týkajúce sa ŽoP + odkazu na štruktúru podnikateľského plánu

7.2 – upravené/doplnené info k všeobecnej definícii verejných priestranstiev

 

 Na stiahnutie: