Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 pre výzvy:

Výzva MAS 021/4.2/1

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Celá výzva na stiahnutie:

Výzva MAS 021/6.4/1

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Celá výzva na stiahnutie:

Výzva MAS 021/7.4/2

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Celá výzva na stiahnutie:

Výzva MAS 021/7.5/3

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Celá výzva na stiahnutie: