Turisticky veľmi príťažlivá lokalita pre svoj zaujímavý krasový reliéf, nazývaná malý slovenský raj, sa nachádza v Národnom parku Muránska planina Čertova dolina. Práve Čertova dolina toho ponúka oveľa viac ako si myslíte. Okrem prírodných krás ukrýva aj zbojnícke poklady. V hlbokej kaňonovej doline sa nachádzajú jaskyne a najvýznamnejšou z nich je Čertova jaskyňa, kde sa vraj schovávali zbojníci.

Do Čertovej doliny sa dostanete viacerými trasami. Najznámejší je náučný chodník legendárneho tisovského zbojníka Jakuba Surovca a jeho zbojníckej družiny, ktorí unikali panským žandárom zo sedla Zbojská ťažko prístupnou Čertovou dolinou. Jeho dĺžka je skoro päť kilometrov s prevýšením dvestošesťdesiatosem metrov. Prechod roklinou po drevených rebríkoch a lavičkách, ktoré si často vyžadujú obnovu, bol možný len pre zdatnejších návštevníkov. Projekt „Čertovou dolinou bezpečnejšie“ prináša možnosť prejsť roklinou aj menej zdatným turistom pomocou novej zaistenej cesty. Zabezpečuje ju viac ako sto kovových stúpačiek v štyroch úsekoch s celkovou dĺžkou približne 80 metrov. Doplnené sú oceľovým lanom a krátkou lávkou.

Projekt bol financovaný z prostriedkov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj vo výške viac ako 12 tis. Eur. Odborné práce boli realizované dodávateľsky, zodpovednými a oprávnenými osobami (členmi Horskej služby Slovenský raj) a výsledok ich práce overil bezpečnostný technik, ktorý vypracoval Osvedčenie o kvalite. Projekt spolufinancovalo Združenie obcí mikroregiónu Muránska planina v spolupráci s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron.

MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v spolupráci s partnermi má záujem aj ďalej zabezpečovať rozvoj tejto lokality. Plánujeme zavedenie bezpečnostných setov pre deti do 12 rokov, rekonštrukciu existujúcich informačných tabúľ, doplnenie vyznačenej trasy, osadenie informačných tabúľ o základných pravidlách a správaní sa na zaistenej  ceste, či zabezpečenie tlače informačného letáku.

Projekt podporili: