Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Gemer, pripravilo projekt na rekonštrukciu Náučného chodníka Jakuba Surovca, ktorý vedie priamo tiesňavou potoka Furmanec, k.ú.Tisovec. V súčasnosti je prechod možný len po existujúcich drevených rebríkoch a lavičkách, ktoré pri prívalových dažďoch voda neustále poškodzuje a odnáša preč. Tento typ prechodu je možný len pre zdatnejších návštevníkov a zapríčiňuje vysoké riziko možných úrazov.

Realizáciou I.etapy projektu „Čertovou dolinou bezpečnejšie“ sme spoločne pripravili všetky legislatívne podklady, povolenia a technickú dokumentáciu potrebné na spustenie II.etapy – samotnej realizácie rekonštrukcie prechodu Čertovou dolinou prostredníctvom vybudovania ferraty. Tento prechod horským terénom bude vybavený istiacimi prvkami, ktoré sú navrhované v spracovanej odbornej analýze. Výsledkom bude inštalácia cca 120 kovových stúpačiek v 4 úsekoch, s celkovou dĺžkou cca 80 m, ktoré budú doplnené istiacim oceľovým lanom a v jednom prípade aj krátkou lávkou, kde sa trasa ferraty premostí z jedného brehu na druhý. Vybudovaním ferraty v rámci II.etapy v priebehu II.polroka 2020 dosiahneme trvalé, resp. dlhodobé zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov a zvýšime ich počet.