„Vyber si povolanie, ktoré budeš milovať a nebude dňa, kedy budeš musieť pracovať (Confucius)“

Začiatok slnečného októbra, skupina nadšencov pre rozvoj vidieka využila na exkurziu do susedného Poľska. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými partnermi s MAS Turystyczna Podkowa nám umožnila zorganizovať exkurziu naplnenú bohatým a rôznorodým programom. Určite každý jeden účastník si našiel pre seba, ako sa vraví „to pravé orechové“ a zanechal v ňom množstvo emotívnych zážitkov.

V dňoch 6. – 8. októbra, Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron zorganizovalo exkurziu do Poľska pre svojich členov, zameranú na rozvoj vidieka, na fungovanie LEADERa v Poľsku, na spoluprácu medzi partnermi navzájom a zároveň nám ukázali i príklady dobrej praxe. Sobotný spoločný večer sa niesol v regionálnom duchu a navzájom sme si pochutnali na nielen ich regionálnych produktoch, ale takisto sme im priniesli aj tradičné regionálne produkty z nášho kraja.

Už v prvý deň exkurzie, po našom príchode nás domáci čakali s pestrým programom. Po ubytovaní sa v turisticko-rekreačnom centre „Ľubomír“ v obci Wiśniowa, nám odprezentovali svoje najzaujímavejšie projekty v obci a navštívili sme Farmu pod Tuszynom Franciszek Śmigla. Asi najviac u každého utkvel v pamäti nezabudnuteľný pán „Franko“, ktorého láska ku koňom je priam nekonečná a tú prenáša i na svoje okolie. Druhý deň bol naplnený až do neskorého večera. Hneď zrána sme zašli do obce Raciechowice a návštívili Záhradnícke družstvo Grodzisko, ktoré je známe zberom, spracovaním a distribúciou jabĺk do obchodných reťazcov. Následne sme sa presunuli do obce Dobczyce, kde nás všetkých uchvátilo Regionálne vzdelávacie a športové centrum. Ďalšou zaujímavosťou bol výlet loďou po jazere Dobczyckie a prehliadka úpravne vody. Toto jazero slúži ako zdroj pitnej vody pre široké okolie Krakova. Po výdatnom obede sme sa oboznámili s históriou hradu v Dobczyciach a prezreli si skanzen v jeho blízkosti. Následne sme sa presunuli do obce Siepraw, kde športový areál Sunny Park sa hmýril mládežou. Po celom dni nás čakal už spomínaný regionálny večer, kde sme sa lepšie navzájom spoznali a vymenili si skúsenosti pri aplikácii princípov LEADER v praxi. Posledný deň exkurzie, sme zavítali do Krakowa, ktorý každoročne navštívi niečo cez milióny turistov. Samozrejme ako sa na poriadnych veriacich patrí, naši poľskí partneri nám neopomenuli ukázať svoju pýchu Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Łagiewnikách a centra Jána Pavla II. Následne nás sprievodkyňa previedla od Wawelu do historickej časti Krakowa a prezradila pár zaujímavostí o minulom hlavnom meste Poľska.

Po ukončení exkurzie sme síce uchodení, ale plní zážitkov nastúpili do autobusu a neostávalo nám nič iné, len veriť, že raz aj na Slovensku sa budú dať realizovať takéto pekné aktivity a projekty podporované EÚ a štátom, ktoré majú slúžiť nám všetkým.

Text: Lenka Tokárová

Foto: Lenka Tokárová, Tibor Tokár