Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Naše životné prostredie je dlhodobo znečisťované. Je čas, aby sme zvyšovali všeobecné povedomie, boli spoločensky zodpovední a konali. Zaslúžime sa tak o zdravšiu a čistejšiu planétu.

My Ti prinášame niekoľko typov ako si ju môžeš chrániť aj počas celého roka:

✅ zapoj sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci, škole, zamestnaní,
✅ snaž sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli,
✅ začni kompostovať biologické odpady,
✅ uprednostňuj lokálne produkty,
✅ premýšľaj už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne,
✅ uprednostňuj výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu,
✅ nezabudni za sebou zhasnúť svetlo,
✅ používaj sklenené obaly a vyhni sa plastovým,
✅ zasaď stromy a šetri vodou.