Od roku 2009 prostredníctvom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ partnerstvo podporuje drobné aktivity v území, ktoré napomáhajú rozvoju našich členov a prispievajú k zveľaďovaniu územia. Každoročne je suma vyčlenená na projekty väčšinou vyčerpaná v plnej výške a svojim spolufinancovaním žiadatelia prinášajú do územia nemalú pridanú hodnotu.

Cieľom je:

„Posilniť konkurencieschopnosť regiónu, zatraktívniť územie pre turistov a vytvoriť pracovné miesta s využitím miestnych kapacít.“

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron dáva do pozornosti, že k dnešnému dňu t.j. 16.4.2024 je vyhlásená VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z GRANTOVÉHO PROGRAMU „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ , číslo výzvy: GP-P MPCH–2024/16/1. výška finančných prostriedkov vyčlenených z prostriedkov partnerstva v rámci tejto výzvy je 8.000,- €

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: nie je stanovená

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 1.000,- €

Spolufinancovanie z požadovanej výšky finančného príspevku: min. 20%

Dátum uzavretia výzvy: 15.5.2024 (rozhoduje termín doručenia žiadosti, prípadne termín odoslania na poštu alebo kuriérovi) 

Nezabudnite na povinné konzultácie a to najneskôr 3 dni pred podaním projektu, posledný možný termín konzultácie je 12.5.2024.

Viac informácií sa dozviete  TU