V súčasnej dobe majú možnosť podnikatelia v Banskobystrickom kraji získať Inovačné poukážky z národného projektu inovujme.sk

Čo je cieľom inovačných poukážok???

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu
  • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení
  • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi

Výzva bola vyhlásená: 22. 6. 2021 v trvaní 3 mesiace.

Inovačné poukážky od 2 000 do 15 000 eur
1. žiadateľom preplatíme až 85 % oprávnených výdavkov
2. je možné využiť dve poukážky, a to na dve rôzne oprávnené aktivity spolu v hodnote 15 000 eur
3. poukážky budú preplatené ihneď po dodaní dokumentácie

Využitie Inovačných poukážok
1. inovačné vzdelávanie (využitie vzdelávania na podporu inovácií vo firme: školenia, semináre a budovanie inovačných kapacít)
2. podpora inovácií (otestovanie nápadu, alebo novej myšlienky, poradenské služby zamerané na mapovanie, plánovanie, implementáciu, analýzu a technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku)
3. služby a poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja (vytvorenie niečoho hmatateľného: vývoj nových a inovatívnych riešení, produktov, služieb a procesov)

Kto môže žiadať o Inovačnú poukážku???
FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:
1. majú sídlo podnikania alebo prevádzkareň v BBSK
2. vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov

S kým spolupracovať???
1. s oprávnenými riešiteľmi, ktorí sú zverejnení v Databáze oprávnených riešiteľov inovačných projektov https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre

Kompletná dokumentácia k výzve: https://www.inovujme.sk/sk/podniky
Jednoduchá registrácia prostredníctvom webportálu Inowa: https://www.inowa.siea.sk/

Viac info tu:
https://www.inovujme.sk//files/dokumenty-np-zivse/IP%20BBSK_Opravnene%20aktivity.pdf
https://www.inovujme.sk//files/dokumenty-np-zivse/brozura_poukazky_A4_web_23.6.pdf