Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje k dnešnému dňu t.j. 5.6.2024 II. kolo  VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z GRANTOVÉHO PROGRAMU „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ , číslo výzvy: GP-P MPCH–2024/16/2. Výška finančných prostriedkov vyčlenených z prostriedkov partnerstva v rámci tejto výzvy je 4 000,52 €.

 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: nie je stanovená

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 1.000,- €

Spolufinancovanie z požadovanej výšky finančného príspevku: min. 20%

Dátum uzavretia výzvy: 21.6.2024 (rozhoduje termín doručenia žiadosti, prípadne termín odoslania na poštu alebo kuriérovi) 

Nezabudnite na povinné konzultácie a to najneskôr 3 dni pred podaním projektu, posledný možný termín konzultácie je 19.6.2024.

 

Viac informácií sa dozviete  TU