Milí priatelia, dávame Vám do povedomia, že aj pre rok 2022 sme vyhlásili súťaž „Krásy MAS očami detí“. Do súťaže sa môžu zapojiť predškoláci, žiaci I.stupňa základných škôl a I.stupňa základných umeleckých škôl, ktoré sa nachádzajú v území Muránskej planiny a Čierneho Hrona.

Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie, nakoľko téma priamo súvisí s kultúrou, zvykmi a tradíciami, remeslami, historickými a kultúrnymi pamiatkami, aktivitami, podujatiami nachádzajúcimi sa a realizujúcimi sa v území Muránskej planiny a Čierneho Hrona. Žiaci sa môžu zapojiť do štyroch tém, z ktorých najkrajšie odmeníme.

Práce je potrebné do 31. januára 2023 zaslať na adresu, prípadne osobne doručiť do kancelárie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61  Tisovec!!! 

Maľujte a kreslite aktivity počas roka, tradičné sviatky, ako trávite voľný čas počas prázdnin, čo sa Vám páči z tradičných podujatí, kam chodievate na výlety, či turistiku vo Vašom regióne.

Na stiahnutie:

 KRÁSY MAS OČAMI DETÍ – súťaž

 KRÁSY MAS OČAMI DETÍ – podmienky súťaže