!!!Predĺženie súťaže do 31. mája 2020 23:59 hod.!!!

(ostatné podmienky súťaže zostávajú nezmenené)

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti…

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

2. ročník fotografickej súťaže

„MASka V OBJEKTÍVE“

 • do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi, bez obmedzenia veku a národnosti,
 • fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil,
 • do súťaže je možné prihlásiť fotografie, ktoré sú fotené fotoaparátom alebo mobilom,
 • fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (prípadne inom foto formáte)– s minimálnym rozlíšením 6 Mpx (pre kategóriu do 15 rokov postačuje minimálne rozlíšenie 4 Mpx)
 • fotografie nesmú obsahovať vodoznak, ani žiadny písaný text vnorený do fotografie,
 • nie sú dovolené fotomontáže,
 • do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 5 fotografií (zároveň nie viac ako 3 fotografie         v jednej kategórii,
 • fotografia musí byť nasnímaná na území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,
 • zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a použiť ich na propagačné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak     s uvedením jeho autorstva a zachovaním všetkých jeho autorských práv,
 • zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác,
 • organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť fotografiu, ktorá:
 • bude v rozpore s morálkou,
 • nebude v dostatočnej kvalite.

TÉMY, ktoré môžete fotografovať a posielať:

 1. Naša príroda – krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti
 2. Naši ľudia – obyvatelia z územia MAS, ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty
 3. Naše tradície – remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS
 4. Naša budúcnosť – deti a mládež a ich aktivity
 5. Naše „naj“ – pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS
 6. Život v našej MAS – pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS, aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS
 7. Naše kroje – ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na všedný deň

K fotografii je potrebné uviesť:

 1. meno a priezvisko autora,
 2. kategória
  • do 15 rokov
  • nad 15 rokov
 3. adresa autora, mobil, e – mail
 4. názov/popis, miesto vzniku fotografie

Fotografie posielajte na: partnerstvompch@gmail.com (do predmetu správy napíšte „MASka v objektíve 2020“) prípadne na CD na adresu: Partnerstva Muránska planina—Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61  Tisovec do 31. mája 2020 23:59 hod.

Nezabudnite vyplniť prihlášku!!!

Na víťazov čakajú okrem diplomu aj hodnotné ceny a postup do celoslovenskej súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“, ktorú vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka SR

Tešíme sa na vaše jedinečné fotografie…

 

 

Na stiahnutie: