Máte dobrý nápad, ktorý môže priniesť radosť pre vás i ľudí vo vašom okolí, no chýbajú Vám finančné prostriedky? Sme tu práve pre Vás a ponúkame Vám finančnú pomoc na jeho realizáciu.

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len “Partnerstvo MPČH”) vyhlasuje výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len “PRV SR 2014-2020”) pre obce, mestá, združenia obcí, podnikateľský sektor ako aj pre samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len “SHR”) v území Muránskej planiny a Čierneho Hrona.

 

Projekty na vyhlásené výzvy je možné podať do 30.09.2021

Výška príspevku, ktorý môžete získať je od 5 000 € do 80 000 €

Potrebné dokumenty k jednotlivým výzvam nájdete TU

Ďalšie potrebné informácie o výzvach Vám radi poskytneme aj:

  • v kancelárii Partnerstva MPČH, Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec
  • na telefónnom čísle: 0950464450
  • e-mailom: partnerstvompch@gmail.com