Nádvorie Muránskeho hradu počas uplynulého víkendu ožilo rinčaním rytierskych zbraní a smiechom i nadšeným potleskom približne tristo návštevníkov. Po dvoch rokoch pandémie coronavírusu, izolácie a prísnych protipandemických opatrení sa na Muránsky hrad v sobotu 11. júna 2022 opäť vrátili Muránske hradné hry.

Muránske hradné hry patria k tradičným podujatiam nášho regiónu. Od prvého ročníka, ktorý organizovala Správa NP Muránska planina ako Deň národného parku, uplynulo už osemnásť rokov. Hry sa konajú na jednom z najvyššie položených hradov na Slovensku, uprostred prekrásnej prírody Národného parku Muránska planina.

Skupina historického šermu Berezun predviedla šermiarske umenie i rozosmiala deti

Muránsky hrad patrí k ikonickým miestam národného parku, v ktorom sa neoddeliteľne spája história so vzácnou prírodou. V jeho ruinách sa dodnes ukrýva svedectvo mnohých neľútostných bitiek, keď počas stáročí odolával nájazdom, útokom a obliehaniu Turkov i kráľovských vojsk. Mnoho rytierov, žoldnierov i vojakov tu prelialo svoju krv v snahe ubrániť hrad a jeho panstvo. Zašlé časy kedysi slávneho hradu, známeho svojou nedobytnosťou, návštevníkom prišli svojím vystúpením pripomenúť šermiari zo Skupiny historického šermu Berezun z Brezna. Šermiarska skupina má dlhoročnú tradíciu – vznikla v roku 1999 a od počiatku organizovania Muránskych hradných hier baví svojimi vystúpeniami návštevníkov tohto podujatia.

Predstavilo sa aj Sokoliarstvo Lukáš z Muráňa

Umenie lovu pomocou vycvičených dravých vtákov bolo v stredoveku samozrejmou súčasťou panovníckych dvorov. V súlade s vtedajším právom boli sokoliarmi výlučne panovníci a šľachta. Sokoliarstvo je dnes ako živé dedičstvo ľudstva zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Krásu a obratnosť dravých vtákov, ako aj umenie spolupráce človeka a dravca návštevníkom na Muránskom hrade predstavili sokoliari zo Sokoliarstva Lukáš z Muráňa. Mladý rodinný podnik, ktorý vznikol v roku 2018, má vo svojej starostlivosti spolu dvadsať dravých vtákov desiatich rôznych druhov dravcov i sov. A o tom, že to so svojimi operenými zverencami naozaj vedia, sa môžete presvedčiť aj počas víkendov na sysľovisku Biele vody pri Muráni.

Pokrstili sme sprievodcu Stredoveké hrady Gemera a ocenili súťažiacich

Gemer a Malohont bol významným regiónom už v stredoveku, o čom svedčia mnohé historické a vzácne kultúrne pamiatky, vrátane hradov, ktorých ruiny sú ukryté v prekrásnej gemerskej prírode. A práve na nádvorí Muránskeho hradu prebehol aj slávnostný krst turistického bedekera „Stredoveké hrady na Gemeri“, ktorý vydala Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer. Pokrstený muránskou vodou z hlbín Muránskej planiny prináša čitateľovi príbehy tých najvýznamnejších hradov, ktoré dnes na Gemeri môžeme obdivovať.

Na nádvorí Muránskeho hradu prebehlo aj vyhodnotenie súťaží – MAS očami detí a MASka v objektíve. Súťaže zorganizovalo Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron.

Odmenou za účasť v hrách bolo pasovanie za rytiera a dvornú dámu Muránskeho hradu

Počas celého dňa sa deti, ale aj dospelí s hravou dušou, mohli zapojiť do rôznych environmentálnych hier a vyskúšať si najmä svoje znalosti o prírode, niečo sa naučiť, ale aj zabaviť. A zapájali sa naozaj celé rodiny. Hanblivosť dieťaťa totiž zaručene dokáže najlepšie prelomiť ochota otecka, mamičky, či starého rodiča tiež sa zapojiť do plnenia úlohy. Hry pripravili pracovníci a dobrovoľníci Správy Národného parku Muránska planina. Deti, ktoré splnili všetky úlohy, boli na záver odmenené a počas slávnostného aktu rytierom zo skupiny Berezun pasované za rytiera alebo dvornú dámu Muránskeho hradu. O viac ako stovku sa tak opäť rozšíril rad chrabrých rytierov a pôvabných dvorných dám.

Ďakujeme partnerom i našim dobrovoľníkom

Muránske hradné hry v tomto roku spoločne pripravili Správa NP Muránska planina, Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron a občianske združenie Živá planina. Na podujatí participovala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer. Všetkým partnerom ďakujeme za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujeme aj našim dobrovoľníkom – Vladovi Králikovi, Erikovi Gulákovi, Alenke Fouskovej, Zuzke Borošovej, Michalovi Šarovi, Vilkovi Jakubčovi a Patrikovi Čizmárovi za neoceniteľnú pomoc pri realizovaní podujatia. Naša vďaka patrí aj Renému Sirotovi a Pavlovi Krankušovi za poskytnutie fotografií. Ďakujeme aj Martinovi Mocoľovi a Matejovi Gondovi zo Slovenskému červenému kríža Rimavská Sobota, že starostlivo dohliadali na bezpečnosť návštevníkov.

Tešíme sa na ďalší ročník Muránskych hradných hier. O rok opäť na Muránskom hrade.

Text: Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: René Sirota, Pavel Krankuš