Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje v poradí 14. ročník grantovej výzvy, v ktorej opäť podporí tie najlepšie projekty v celkovej sume až 10 000 €. Grantový program sa zameriava na projekty, ktoré sú spojené s aktivizáciou dobrovoľníkov a s využitím dobrovoľníckej práce. Projekt je spolufinancovaný z členských príspevkov všetkých členov združenia.

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron môžu na základe výzvy predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy GP-P MPCH-2022/14/1 do 30.6. 2022. Projekt musí byť v súlade so Stratégiou CLLD územia a musí mať všeobecne prospešný charakter. Podporu je možné získať na rozvoj cestovného ruchu, obnovu a rozvoj obcí a rozvoj komunitných služieb. Podmienok podania žiadosti je povinná konzultácia najneskôr 3 dni pred podaním projektu. Kompletnú žiadosť žiadateľ doručí poštou, osobne alebo kuriérom na adresu kancelárie.

Kontakt pre bližšie informácie k výzve Vám poskytne:

PhDr. Igor Pašmík – 0950 464 462, manazer@muranskaplanina.com

Janka Rončáková – 0950 464 457, asistent.mpch@gmail.com

 Všetky potrebné dokumenty na stiahnutie a ostatné potrebné informácie o výzve sa dozviete TU