V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu ponúka záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/20, zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne.

Podrobnejšie informácie o praxi nájdete na web stránke združenia: www.swiss-slovaktourism.sk

V prípade nejasností môžete kontaktovať aj nás na partnerstvompch@gmail.com a my informáciu posunieme ďalej

Dokumenty na stiahnutie: