Pomôžte nám zlepšiť politiku regionálneho rozvoja doma i v celej Únii

Národná sieť  MAS SR spolu s európskou sieťou REDR/ELARD pripravili dotazník, ktorého cieľom je získať prehľad o vašom pohľade na budúcnosť európskych vidieckych oblastí. Dotazník je v slovenčine a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút.

Ďakujeme za jeho vyplnenie tu: http://www.redr.es/recursos/encuestatemporal/index_sk.html