„Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže byť ani dospelým.“

                                                                             (CHARLIE CHAPLIN)

Kedy je Medzinárodný deň detí?

Medzinárodný deň detí (MDD) sa v našich končinách oslavuje každoročne 1. júna. Dospelí v ňom venujú zvýšenú pozornosť právam a potrebám všetkých detí. Pre najmladšiu generáciu sa organizujú rôzne spoločenské a športové podujatia, bežné sú aj drobné darčeky či oslavy v domácnostiach alebo cukrárňach.

Aký pôvod má Deň detí?

Dátum súvisí s 1. júnom 1925, kedy sa uskutočnila ženevská Svetová konferencia o blahu dieťaťa a takisto festival Dračích lodí v San Franciscu, poukazujúci na čínske siroty. Vo vzťahu k týmto udalostiam a tiež vraždeniu detí za druhej svetovej vojny vyhlásila Medzinárodná demokratická federácia žien v roku 1949 Deň pre ochranu detí.

Prvýkrát sa tento sviatok slávil 1. júna 1950 vo viac ako 50 krajinách sveta. Postupne sa z neho stal Medzinárodný deň detí, dodnes uznávaný v Slovenskej, Českej republike a ďalších krajinách východnej a juhovýchodnej Európy i Ázie.

V poslednú májovú sobotu sme sa pridali k mestu Tisovec a pripravili sme pre deti z Tisovca a širokého okolia príjemne dopoludnie. Mesto každoročne organizuje putovanie tisovským chotárom, pri príležitosti osláv dňa detí. Štart bol pri Mestskom kultúrnom stredisku a deti spolu s rodičmi či inými dospelými využili krásne slnečné dopoludnie a vybrali sa plniť rôzne úlohy. Cestou si deti vyskúšali svoje vedomomosti, zručnosť ale mohli sa aj zabaviť.
Na stanovišti, kde sme boli my ako zamestnanci Partnerstva Muránska planina a Čierneho Hrona, sme deťom prichystali slepú mapku, na ktorú ukladali magnetky s obrázkom zaujímavosti v našom území. Deti boli veľmi šikovné a veľa toho poznali a čo aj nie, tak ich môže inšpirovať k výletu. Na Šťavici ich čakali ďalšie zaujímavé aktivity ako napr. rybári, pri ktorých si mohli vyskúšať lovenie rýb, hasiči, kde im malé dobrovoľné hasičky ukázali pomôcky a spôsoby na hasenie. Úplne na záver akcie sme dostali opäť slovo a odovzdali ceny súťažiacim, ktorí sa zapojili do súťaže „Krásy MAS očami detí“, ktorú každoročne organizujeme a tešíme sa jej úspechu. Popri oceňovaní si deti mohli vychutnať pop-corn, párky a osviežiť sa čerstvou šťavicou priamo z prameňa.