Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Žiadosti sa predkladajú v termíne od 28.08. do 29.09.2023

8. Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Značka Regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa udeľuje fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby v regióne Gemer-Malohont a využívajú pritom tradičné postupy alebo miestne alebo regionálne zdroje a suroviny.

Cieľom značky je podporiť miestnych výrobcov alebo poskytovateľov služieb, ktorí sa podieľajú na rozvoji regiónu, budovaní jeho dobrého mena a to v súlade so šetrným využívaním prírodného a kultúrneho bohatstva tohto regiónu.

Produkty/služby na ktoré sa udeľuje značka:

  • potraviny a poľnohospodárske produkty
  • prírodné produkty
  • remeselné výrobky
  • ubytovacie a/alebo stravovacie služby
  • zážitky (doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod.)
  • tradičné podujatia

Ako požiadať o certifikáciu?

  • Žiadosť o pridelenie značky sa predkladá na predpísanom formulári, ktorý je k dispozícii v spodnej časti tejto stránky a www.regiongemer.sk alebo v kancelárii OOCR GEMER, Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
  • Vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie značky v listinnej forme vrátane všetkých relevantných príloh je potrebné doručiť poštou (alebo osobne) na adresu kancelárie OOCR GEMER, Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
  • Elektronickú verziu žiadosti o pridelenie značky (vo formáte .doc, .docx, alebo .pdf, v prípade zaslania pdf. musí byť súbor zreteľne čitateľný) je potrebné poslať na mailovú adresu branislav.ockaik@regiongemer.sk s predmetom správy: “Regionálny produkt GEMER- MALOHONT výzva 2023”

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Očkaik, koordinátor regionálnej značky

Všetky informácie o regionálnom značení nájdete na stránke www.gemer-malohont.sk

  Na stiahnutie:

 

Kritériá pre udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont:

 

Žiadosť o udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont: