Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE už po štvrtýkrát vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt HOREHRONIE.

4. výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt HOREHRONIE

Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá je udeľovaná poľnohospodárskym produktom, potravinárskym výrobkom, remeselným a iným spotrebným výrobkom s pôvodom v regióne Horehronie; ubytovacím, stravovacím a doplnkovým službám v cestovnom ruchu, ktoré sú poskytované v regióne Horehronie. Viac o regionálnej značke sa dozviete TU.

Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie, tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo a tiež produkty a služby, ktoré dotvárajú zážitok návštevníka a prehlbujú jeho záujem o región.

Udelením práv na používanie značky získava producent / výrobca alebo poskytovateľ služieb možnosť používať značku a byť zaradený do prezentačných aktivít regionálnych producentov, ktoré vykonáva OOCR REGIÓN HOREHRONIE (Koordinátor systému regionálneho značenia Regionálny produkt HOREHRONIE).

O všetkých výhodách, ktoré držitelia značky získajú sa dočítate v našom článku 10 (a ešte viac) dôvodov, prečo požiadať o značku Regionálny produkt Horehronie.

Produkty a služby, na ktoré sa značka udeľuje:

  1. poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky (ovocie, zelenina, mliečne výrobky, pečivo, víno a i.);
  2. remeselné a iné spotrebné výrobky (napr. tradičné remeselné výrobky, výrobky z dreva, keramika a pod.);
  3. služby ubytovacích a stravovacích zariadení;
  4. doplnkové služby v cestovnom ruchu 

Vyplnené žiadosti posielajte do 20. augusta 2022 na e-mail: regionalnyprodukt@horehronie.sk

Viac informácií o značke, jej cieľoch a postupe udeľovania nájdete na stránke horehronie.sk

 

Zdroj: horehronie.sk