30. júna 2021 sme ocenili výhercov 3. ročníka výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“ a zároveň 3. ročníka fotografickej súťaže „MASka v objektíve“ vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu.

Posledné júnové pondelkové popoludnie sa nieslo v slávnostnom štýle, nám sa po tretí krát dostalo pocty a mohli sme oceniť malých maliarov za ich výherné kresby a fotografov, ktorí sa zapojili do fotosúťaže. Tieto súťaže vyhlasujeme už tradične každý rok pre deti zo školských zariadení pôsobiacich v našom území a pre fotografov rôznej vekovej kategórie, ktorí radi zachytávajú svojim objektívom okolitú prírodu, rôzne tradície či život v našej miestnej akčnej skupine (ďalej len „MAS“).

V súťaži „Krásy MAS očami detí“ sme mali vyhlásené štyri kategórie, rozdelené do podkategórií podľa veku. Osobitnú podkategóriu sme vytvorili pre práce základných umeleckých škôl. Celkovo sa nám do súťaže zapojilo 54 malých maliarov a nakreslili 56 jedinečných výtvarných diel. Spolu sme ocenili až 30 výhercov. Väčšina detí si prišla prevziať svoj malý darček osobne do Vydrova a tak mohli osobne spoznať aj jednu z mála prekrásnych časti našej zelenej prírody.

Fotografická súťaž „MASka v objektíve“ bola opäť vyhlásená pre neobmedzenú vekovú kategóriu. Bolo potrebné zaslať fotografie, ktoré boli zachytené v území Muránskej planiny a Čierneho Hrona. Túto podmienku splnilo 13 fotografov, z ktorých bolo 5 ocenených.

Výhercom gratulujeme a veríme, že aj ďalšie ročníky obohatia našu zbierku kresieb a fotografií, ktoré opäť budeme môcť použiť na spropagovanie územia Muránskej planiny a Čierneho Hrona.