Nové termíny informačného stretnutie k výzve IROP 5.1.1!!!

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

 

 

Termín a miesto stretnutia:

15.jún 2020 o 15:00 hod.

zasadačka obecného úradu Muráň

17.jún 2020 o 15:00 hod.

zasadačka obecného úradu Čierny Balog

18.jún 2020 o 15:00 hod.

zasadačka obecného úradu Valaská

22.jún 2020 o 15:00 hod.

zasadačka obecného úradu Pohronská Polhora

 

Na stretnutí vám poskytneme podrobné informácie k možnosti čerpania finančných zdrojov na podnikanie z programu IROP.

V rámci tejto výzvy sú oprávnené napríklad takéto služby a aktivity:

  • Služby pre obyvateľstvo (napr. stolárstvo, krajčírstvo, kaderníctvo, wellness, masér, čistiareň, upratovacie služby,  ap.)
  • Podnikanie mimo oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva a cestovného ruchu (napr. spracovanie drevnej hmoty, strojárska výroba, textilná výroba autodoprava, informačné technológie, výroba eko-obalov, umelecké remeslá ap.)
  • Maloobchod (predajne pohonných hmôt a motorových olejov, papiernictvo, potraviny, elektro, lieky, farmárske predajne ap.)

 

 UPOZORNENIE:

Výzva nie je určená pre podnikanie v poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárstve a cestovnom ruchu !