Už od roku 2004 Baumit spoločne s Centrom pre filantropiu n.o. sa zamýšľajú, ako v rámci konceptu firemného darcovstva podporiť dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 založili Nadačný fond Baumit, v rámci ktorého naďalej podporujú aktivity zamerané na všeobecne prospešné ciele. Program Tu sa nám páči, tu chceme žiť je zameraný na obce a aktívnych občanov, ktorí sa rozhodnú riešiť a zmeniť verejné priestranstvá, a to svojimi nápadmi, vedomosťami a zručnosťami. V priebehu 12. ročníkov podporili spolu 149 projektov v sume 185 tisíc eur.

13. ročník Grantového programu

„Tu sa nám páči, tu chceme žiť“

 

  • Projekt môžete prihlásiť do 13. júla 2020 do 24.00 hod
  • Vyčlenená je suma 13 000 eur
  • Max. podporou pre jeden projekt 1200 eur
  • Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. augusta do 31. decembra 2020
  • O podpore projektov rozhoduje nezávislá výberová komisia grantového programu.

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke: https://nadacnyfond.baumit.sk/grantovy-program