V roku 2022 spoločnosť Baumit vyhlasuje už 15. ročník programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ. Grantový program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

Budovaním a podporou zdravých komunít vytvárajú miesta, kde je radosť žiť. Predstavujú najlepší nástroj postupnej pozitívnej zmeny, vďaka ktorému sa Slovensko mení na lepšie miesto pre život. Chcú preto motivovať aktívnych ľudí k záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť je určený iniciatívam, ktoré sa nedostatky vo svojom okolí rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec ďalších ľudí. Veľa malých pozitívnych zmien, môže zmeniť tvár celej krajiny. Základným zámerom programu, ktorý sa už 15. rok snažia napĺňať, je preto podporovať mimovládne neziskové organizácie, obce či aktívnych občanov a občianky, ktoré sa starajú o miesto a mesto, v ktorom žijú.

V štrnástich predošlých ročníkoch bolo podporených 231 projektov v sume 210 000 eur. Poskytovaním malých grantov sa môžu podieľať na realizovaní potrebných zmien a zlepšení v aktívnych komunitách. Chcú, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú nie len úžitkovú hodnotu, ale aj umeleckú, estetickú, symbolickú, či hodnotu presahujúca vieru a tradíciu. V neposlednom rade je aj pre nich dôležité aby sa ľuďom páčili miesta, kde žijú a každý, kto ich akýmkoľvek spôsobom využíva, z nich mal dobrý pocit.

Popis programu
Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a podpore angažovanosti ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojimi myšlienkami a nápadmi, dobrovoľníckou prácou či materiálnou pomocou.

Grantový program podporí ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest vo svojom okolí.

  • V roku 2022 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur.
  • Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 eur.
  • Podporia projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Viac informácií sa dozviete TU