Posledný aprílový pondelok sa členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zúčastnili Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v Reštaurácii Centrál v Tisovci. Vypočuli si zhodnotenie uplynulého roka vo Výročnej a Revíznej správe za rok 2022, následne schválili Plán činnosti a Rozpočet na rok 2023.

Začiatok stretnutia ako už býva zvykom, svojim krátkym príhovorom privítala všetkých členov predsedníčka Partnerstva I. Milecová. Vyjadrila poďakovanie za ďalší rok práce a zviditeľňovanie nášho územia hlavne zamestnancom kancelárie MAS, za dobrovoľnícku prácu členom Rady Partnerstva aj Revíznej komisie a všetkým členom Partnerstva MP-ČH, za to že sa na nich vždy môžeme spoľahnúť. Úvodné slová ukončila citátom Briana Tracy: „Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ.” a skonštatovala: „Verím, že my všetci na ten svoj cieľ pozeráme a prekážky, ktoré sú pred nami budeme zdolávať spoločne ďalej.“

V uplynulom roku sa nám podarilo zrealizovať napr.:

 • V rámci výziev IROP bolo podaných 8 projektov a 4 podpísané zmluvy a 2 zrealizované projekty
 • Vyhlásiť malý grantový program s podporou územia v sume  8 260 €, podporených 11 projektov v dvoch grantových kolách
 • V rámci animačných aktivít sme:
  • Vyhlásili nový ročník fotosúťaže „MASka v objektíve“ a výtvarnej súťaže pre deti „Krásy MAS očami detí“ a vyhodnotili predchádzajúce ročníky
  • Vydali sme viacero propagačných a vzdelávacích materiálov: omaľovánka pre deti, pexeso, spisové obaly, videá a propagačný materiál v anglickom jazyku
  • Vyrobili sme viacero prezentačných a propagačných drobných produktov: hrnčeky, samolepky, tričká, plátenné tašky, šatky, pláštenky, krowky
  • Zrealizovali sme trojdňovú odbornú exkurziu pre členov MAS do Krakowa a k partnerskej MAS Turystyczna Podkowa
  • Zorganizovali sme „Trh regionálnych produktov“ v Tisovci a Čiernom Balogu
 • Pokračovanie v spolupráci s MAS v území Gemer – Malohont a spolupráci s OOCR Gemer a Horehronie
 • Získali sme podporu na Projekt „Jazdecký turizmus v NP Muránska planina“ cez Plán obnovy a odolnosti, MŽP

Druhá časť stretnutia nám priniesla realistický pohľad na implementáciu Stratégie CLLD, ktorá je stále zaťažená neúmernou byrokraciou a nezvládaním implementačných procesov zo strany riadiacich orgánov, no my sa aj tak nevzdávame a bojujeme ďalej, pretože sa stále pozeráme na svoj cieľ, ktorým je úspešná implementácia Stratégie CLLD Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron. 

Text: Lenka Tokárová, administratívny pracovník MAS

Foto: Igor Pašmík, manažér MAS