Dňa 27. apríla 2020 bol Národnej sieti MAS SR doručený list od podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorom jej predsedu ubezpečila, že spomínané alokácie, o ktorých sa dnes hovorí v súvislosti s korona krízou,  „sa v tejto chvíli netýkajú PRV a ani prioritnej osi 5, z ktorej sa financujú MAS a ich projekty v rámci IROP.“

Vicepremiérka zároveň požiadala predsedu NS MAS SR o zaslanie konkrétnych návrhov, ktoré by prispeli k zlepšeniu implementácie MAS. Celé znenie listu od podpredsedníčky vlády sa nachádza na priloženom dokumente.

Na stiahnutie:

 odpoveď_Remišová

 

Zdroj: NS MAS SR