„Každý umelec bol spočiatku amatér“ Lemerson Ralph Waldo

 

Práve táto myšlienka vystihuje vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“, ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2020 v priestoroch galérie Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. 

Už druhý ročník výtvarnej súťaže nám priniesol bohatú nádielku výtvarných prác „malých umeleckých amatérov“, ktorí svoje práce zaslali do našej súťaže. Zapojilo sa až 97 súťažiacich a namaľovali či vytvorili spolu 100 výtvarných prác na štyri témy súvisiace s územím Muránskej planiny a Čierneho Hrona. V rámci zdokonaľovania svojho výtvarného cítenia sa mohli detičky naučiť zaujímavosti o zvykoch a tradíciách, historických a kultúrnych pamiatkach vo svojom okolí, tradičných i novodobých podujatiach organizovaných v území a spoznávať krásy okolitej prírody.

Ocenení boli v štyroch kategóriach a rozdelení do dvoch podkategórií podľa veku 4 – 6 rokov a 7 – 10 rokov. V každej kategórii boli udelené prvé tri miesta. Osobitnú kategóriu tvorili špeciálne základné školy a základné školy so špeciálnymi triedami, základné umelecké školy, kde im bolo udelené čestné uznanie.

Svoje nadšenie a hrdosť neskrývali ani rodičia či starí rodičia malých výtvarníkov a nejednému vypadla slza od dojatia, keď preberali ocenenia od predsedníčky Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Príjemné popoludnie nám spríjemnili svojim programom detičky z MŠ Tisovec, Zuš Tisovec, ZUŠ – Spojená škola Pohronská Polhora, ktorým patrí naše poďakovanie.

Všetkým výhercom gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších tvorivých nápadov…