Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty
Ukončenie výzvy: 15. októbra 2020
Vyčlenené finančné prostriedky: 100 000 EUR
Výzva zahŕňa tri okruhy tém:
  1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  2. projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),
  3. projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.