Iniciatíva pre rozvoj slovenského vidieka, žiaľ po ôsmich rokoch opätovne musí osloviť Vládu SR a príslušné rezorty s výzvou na zachovanie podpory rozvoja vidieka na Slovensku. Konštatujeme, že postoj našich volených zástupcov a riadiacich orgánov ku komplexnej podpore rozvoja vidieka sa každým programovým a volebným obdobím iba zhoršuje.

Oslovujeme všetky verejno-súkromné partnerstvá (MAS) fungujúce na princípoch LEADER, ktorých sa problematika bytostne dotýka.

Oslovujeme všetky miestne samosprávy, ktoré sú najviac ohrozené krátením zdrojov na rozvoj vidieka v novom programovom období

Oslovujeme všetkých podporovateľov nášho vidieka, všetkých, ktorým záleží na tom, aby sme na vidieku mohli žiť plnohodnotný spôsob života, aby sme aj na vidieku mali dostupné nie iba základné služby, aby z vidieka neutekali mladí ľudia do miest a aby sme zachovali identitu nášho vidieka.

Podporte našu iniciatívu!

Svojim hlasom nás môžete podporiť TU

Výzva vláde SR na stiahnutie:

 Vyzva Vlade SR – CLLD 2021