Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvu č. MP-ČH 05/2050/OH 4 a 6 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev MAS na podopatrenia 4.2 a 6.4 

Podopatrenia:

4.2. Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.09.2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.09.2020     

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 05.10.2020

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

  • e-mailovej adresy: partnerstvompch@gmail.com
  • tel. čísla: +421 950 464 462, +421 950 464 450
  • adrese: Kancelária Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec