OOCR Horehronie vyhlásilo výzvu pre záujemcov o Regionálnu značku REGIONÁLNY PRODUKT HOREHRONIE.

Produkty a služby, na ktoré sa značka udeľuje:

  • poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky
  • remeselné a iné spostrebné výrobky
  • služby ubytovacích a stravovacích zariadení
  • doplnkové služb v cestovnom ruchu

 

Viac informácií o značke a jej cieľoch, výhodách ako aj potrebné dokumenty k predkladaniu žiadostí nájdete na webovej stránke www.horehronie.sk v časti NOVINKY. Vyplnené žiadosti posielajte do 31. júla 2023 na e-mail regionalnyprodukt@horehronie.sk.