PETÍCIA ZA ZACHOVANIE A PODPORU ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE

 

Od incidentu v júni, kedy došlo k zasypaniu koľajníc na trati Čiernohronskej železnice v smere na Dobroč, ubehlo polroka… a ľudia okolo ČHŽ sa ocitli v situácii, kedy bojujú o samotnú existenciu celej dráhy.

Spočiatku šlo o spor Čiernohronskej železnice, n.o. s developerom z Oravy – pánom Jozefom Garbiarom. V júni tohto roka bez akejkoľvek výzvy či výstrahy zasypal štrkom koľajnice ČHŽ prechádzajúce cez tento pozemok. K prípadu bola zavolaná polícia a v zmysle zákona o dráhach bol incident oznámený aj MDaV SR: https://www.facebook.com/ciernohronskazeleznica/photos/pcb.5101435083225216/5101434333225291/

ČO TOMU PREDCHÁDZALO?

V roku 2016 kúpil Jozef Garbiar v dražbe pozemky bývalej píly Jánošovka. Po pozemkoch, ktoré získal dražbou, vedú koľaje ČHŽ postavené v rokoch 1908 – 1913. Došlo ku tomu predovšetkým preto, že bývalý starosta obce Čierny Balog František Budovec napriek výzvam poslancov nikdy neprihlásil do konkurzu píly Jánošovka prioritné pohľadávka obce. Svoj postup dodnes nijako nevysvetlil. Ihneď po dražbe zástupcovia ČHŽ pánovi Garbiarovi osobne i písomne ponúkli odkúpenie alebo prenájom uvedených pozemkov pod dráhami ČHŽ – nikdy však písomne neodpovedal, len telefonicky ich informoval, že pozemky zatiaľ nepredá, aby nemusel platiť daň a nech počkáme 5 rokov. Ponuky ČHŽ sa počas tejto doby opakovali, ponuku dostal aj priamo od podpredsedu BBSK Ondreja Luntera. K žiadnej dohode však nedošlo, napriek tomu zástupcov ČHŽ ani nikdy nevyzval na akékoľvek riešenie a tento stav už vyše 6 rokov strpel.

Dňa 8. 6. 2022 bez akejkoľvek výzvy alebo kontaktovania ČHŽ zasypal pán Garbiar časť koľají štrkom, čím vážne ohrozil bezpečnosť prevádzky ČHŽ. Tento bezprecedentný čin ostal doposiaľ nevyriešený – naopak, MDaV začalo zvolávať na ČHŽ najrôznejšie stavebné dohľady a riešiť samotnú existenciu dráhy ČHŽ ako celku.

PREČO JE OHROZENÁ EXISTENCIA ČHŽ?

Na základe listiny z roku 1983 o zrušení lesnej železnice, ktorá bola na Ministerstvo dopravy a výstavby iniciatívne doručená z obecného archívu pánom bývalým starostom a vedúcou stavebného úradu v Čiernom Balogu, sa konflikt vystupňoval. Riaditeľ odboru dráhového stavebného úradu MDaV SR tieto argumenty prijal a tvrdí, že zrušením lesnej železnice celá dráha „de jure“ prestala existovať a celá jej existencia je vraj dnes „čierna stavba“. A to aj napriek tomu, že ČHŽ viac než 30 rokov dostáva od všetkých štátnych úradov prevádzkové povolenia, licencie či ďalšie súhlasy.

V tomto okamihu boli zástupcovia ČHŽ nútení prizvať na pomoc právnickú firmu, pretože na základe tejto argumentácie by ČHŽ musela žiadať o „dodatočné stavebné povolenia“ so všetkými náležitosťami a vydokladovať ich do 30 dní – inak sa nariadi jej odstránenie.
Je zrejmé, že nanovo doložiť kompletnú projektovú dokumentáciu všetkých traťových úsekov (vrátane súhlasov dotknutých organizácií, nových územných rozhodnutí a dokladov preukazujúcich vlastníctvo k pozemkom a tratiam) nie je v tejto lehote reálne.

PETÍCIA

Na základe týchto udalostí sa miestni obyvatelia rozhodli zorganizovať petíciu za zachovanie a podporu Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Nejasné úmysly developera s pozemkom a tlak na Čiernohronskú železnicu  vyvolali mnohé opodstatnené obavy a otázky.

AK BY STE SA CHCELI DO PETÍCIE ZAPOJIŤ, SVOJ PODPIS MÔŽETE PRIDAŤ AJ ONLINE: 

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_a_podporu_iernohronskej_eleznice_v_iernom_balog

PRÍLOHY