Farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci, producenti tradičných regionálnych výrobkov a jedál z Banskobystrického kraja sa môžu prihlásiť na Zatváranie Bánoša – Tradičná  chuť jesene, ktoré sa uskutoční 15.10.2022 najneskôr do 1. 10. 2022, a to vyplnením prihlášky na tomto linku: https://forms.gle/1TXdG41QNqGammPU8. Vaša prihláška bude automaticky odoslaná a nie je potrebné ju znova posielať mailom či poštou.

Uprednostnení pri pridelení stánku budú uchádzači s regionálnou značkou.

Podrobnejšie informácie budú pred konaním podujatia zaslané len zaregistrovaným účastníkom s vyplnenou prihláškou.

Nezabudnite si pred vyplnením prihlášky zabezpečiť od mesta Banská Bystrica povolenie stánkového predaja:  https://www.banskabystrica.sk/agendy/predaj-na-trhovych-miestach/

V prípade potreby kontaktujte:
SOŠ Pod Bánošom
Peter Fialek – 0903 167 220, peter.fialek@gmail.com