Mesto Tisovec, ako člen Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a Združenia obcí Mikroregiónu Muránska planina sa obracia na Vás, obyvateľov a členov územia, s prosbou o spoluprácu pri hlasovaní v súťaži o detské ihrisko Žihadielko.

Ako hlasovať a podporiť mesto Tisovec?

Hlasovať sa môže prostredníctvom webovej stránky http://www.zihadielko.sk a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne dva hlasy, a to:

  1. Jeden hlas odovzdá hlasujúci tak, že podľa inštrukcií uvedených na webovej stránke http://www.zihadielko.sk si vyberie Tisovec, ktorému chce odovzdať svoj hlas z hlasovacej mapy a klikne na políčko „HLASUJ“. V prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná následne registráciu, pričom po vykonaní registrácie môže hlasujúci odovzdať hlas mestu Tisovec
  2. Druhý hlas môže hlasujúci získať a odovzdať prostredníctvom zapojenia sa do online hry „Bublinková párty“.

 

VĎAKA VAŠEJ KAŽDODENNEJ AKTIVITE MÔŽE KAŽDÝ Z VÁS DAŤ TISOVCU až 2 HLASY!!!

Mesto vyhlásilo pre najlepších hlasujúcich z územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v rámci jedného týždňa súťaž o zaujímavé ceny, preto NAZABUDNITE – SÚŤAŽÍ SA KAŽDÝ DEŇ.

Aktuálna súťaž prebieha od 20.01.2020 do 26.01.2020. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 27.01.2020.

Ďakujeme.

Mgr. Irena Milecová

primátorka mesta