Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje VÝZVU

Podpora na jeden projekt 10 000 eur – 50 000 eur.

Možnosť podporiť napr.:

 • budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti,
 • predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia a zlepšovanie prístupu na trh práce,
 • oživenie a rozvoj cestovného ruchu,
 • zvyšovanie kvality života na vidieku,
 • rozvoj sociálnej ekonomiky
 • podpora kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.

Oprávnení žiadatelia:

 • regionálna rozvojová agentúra,
 • slovenská časť euroregiónu,
 • európske zoskupenie územnej spolupráce,
 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Žiadosť je možné podať do 2. septembra 2020 !!!

Viac informácií sa dozviete na stránke ministerstva: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html