Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje, že došlo k Aktualizácii č.1 pre výzvy z Programu rozvoja vidieka:

Výzva MAS_021/4.1/1

Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   20.06.2023

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   19.08.2023

 Celá výzva na stiahnutie:

  • https://muranskaplanina.com/clld-2017-2023/prv-vyzvy/opatrenie-prv-4-1/

Výzva MAS_021/6.4/3

Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   20.06.2023

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   19.08.2023

 Celá výzva na stiahnutie:

  • https://muranskaplanina.com/clld-2017-2023/prv-vyzvy/opatrenie-prv-6-4/

Výzva MAS_021/7.2/5

15Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   15.06.2023

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   14.08.2023

 Celá výzva na stiahnutie:

  • https://muranskaplanina.com/clld-2017-2023/prv-vyzvy/opatrenie-prv-7-2/

Výzva MAS_021/7.4/4

Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   15.06.2023

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   14.08.2023

 Celá výzva na stiahnutie:

Výzva MAS_021/7.5/5

Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   16.06.2023

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   14.08.2023

 Celá výzva na stiahnutie:

  • https://muranskaplanina.com/clld-2017-2023/prv-vyzvy/opatrenie-prv-7-5/

Výzva MAS_021/8.5/1

Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   20.06.2023

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   19.08.2023

 Celá výzva na stiahnutie: