Nezaradené

Aktualizácia výziev PRV

Aktualizácia výziev PRV

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje, že došlo k Aktualizácii č.1 pre výzvy z Programu rozvoja vidieka: Výzva MAS_021/4.1/1 Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o...
Cesta do rozprávky Zubačkou

Cesta do rozprávky Zubačkou

V roku 2019 bol zorganizovaný už 3.ročník úspešnej aktivity „ Parnou Zubačkou do rozprávky “. Je to zábavno-poučné podujatie pre rodiny      s deťmi organizované počas letných prázdnin na čerstvom vzduchu vo voľnej prírode. Aktivita je založená na dlhodobej spolupráci...