V roku 2019 bol zorganizovaný už 3.ročník úspešnej aktivity „ Parnou Zubačkou do rozprávky “. Je to zábavno-poučné podujatie pre rodiny      s deťmi organizované počas letných prázdnin na čerstvom vzduchu vo voľnej prírode. Aktivita je založená na dlhodobej spolupráci OZ Zubačka  a Zbojská, s.r.o. Po úspechu minulých ročníkov chcú pokračovať v tejto tradícií.

Ročník 2019 sa realizoval s finančnou podporou  Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH, na ktorú prispeli čiastkou 700 eur.

Aj tento rok vybraní rozprávkoví hrdinovia čakali na detičky na veľkej vlakovej stanici v Tisovci a sprevádzali ich až na zastávku Zbojská, odkiaľ spoločne putovali na Salaš Zbojská. Tu mali všetci návštevníci (nielen tí, ktorí pricestovali vlakom) pripravené aktivity počas celého dňa. Na tribúne pred salašom si mohli pozrieť vystúpenie divadla či detských tanečníkov. V okolí mali detičky možnosť stretnúť sa so svojimi rozprávkovými hrdinami, ktorí tancovali na tribúne a zabávali deti na jednotlivých stanovištiach.  Nechýbali zábavné hry, súťaže, hádanky či nafukovací hrad, maľba na tvár a koníky. Aktivita je známa zastúpením početného množstva dobrovoľníkov, kde tento rok pomáhalo až 43 dobrovoľníkov. Pre zúčastnených okrem  príjemnej  hudby bolo zabezpečené aj občerstvenie.

Ďakujeme detičkám za účasť a tešíme sa na stretnutie o rok smile

Foto: archív Zbojská, s.r.o.