Zástupcovia MŽP SR sa tešia na bohatú účasť na informačnom seminári a dúfajú, že Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie k úspešnému predloženiu žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti.